Giới thiệu

Được thành lập vào năm 2004

May mặc và thời trang là những sản phẩm có chi tiết tỉ mỉ và đòi hỏi sự tinh xảo trong suốt quá trình chế tạo, bản thân công nhân cũng cần có một trình độ nhất định và phải được đào tạo một cách bài bản.
Công ty nhận nguồn lao động từ khắp nơi, công nhân khi vào làm sẽ được kiểm tra trình độ và được đào tạo để trở thành một công nhân lành nghề có thể may ra những sản phẩm mà công ty đặt ra.